Ý kiến khách hàng

Phạm Diệu Loan (Hà nội): Sản phẩm của công ty rất tốt, tôi rất hài lòng

Phạm Hải Vân (Đà nẵng): Các phần mềm của công ty đã tích hợp giải quyết tất cả các vấn đề mà người kỹ sư thiết kế cần có. Tôi hy vọng công ty RD ngày càng phát triển và có thêm các phần mềm ứng dụng hữu ích...Trung tâm kiểm định - Sở xây dựng Đà nẵng

Phạm Ngọc Toàn (Hải Phòng): Các phần mềm của công ty đã giải quyết tốt các yêu cầu của công tác thiết kế, tạo năng suất hiệu quả cao cho công ty thiết kế, tiết kiệm thời gian và chi phí vật liệu cho chủ đầu tư. Công ty CP tư vấn thiết kế Thiên Hà - Tổng công ty CNTT Nam Triệu.

Xem tất cả
RdsuiteE: Phần mềm Rdsuite phiên bản Education

Giới thiệu

Grandeur Executive - Dunlopillo

RdsuiteE là phiên bản Education của phần mềm Rdsuite được sử dụng để thiết kế móng, tính tải trọng gió, động đất và thiết kế phần khung theo TCVN lấy kết quả từ các phần mềm phân tích thiết kế kết cấu nối tiếng như SAP2000, ETABS...Người dùng có thể tải (downloads) phần mềm tại đây (click here)

1. Kết nối được với các phần mềm SAP2000, ETABS, STAADPRO để tổ hợp nội lực theo TCVN 2727-1995.

2. Tính toán tải trọng gió và động đất theo TCVN lấy kết quả phân tích động lực từ ETABS.

3. Thiết kế Dầm, Cột bằng BTCT theo TCVN 5574-2012.

4. Thiết kế Dầm, Cột, Dàm bằng Thép theo TCVN 5575-2012.

5. Tính sức chịu tải của cọc theo các phương pháp như đất nền, thí nghiệm xuyên.

6. Thiết kế móng đơn tự động kết nối với SAP2000, ETABS để lấy phản lực.

7. Thiết kế móng cọc, tự động kết nối với SAP2000, ETABS để lấy phản lực , xuất bản vẽ chi tiết cọc và đài cọc.

8. Bài toán móng có thể làm độc lập hoặc kết nối với các phần mềm SAP2000, ETABS.

9. Có thư viện thiết kế phong phú.

Người dùng có thể tải (downloads) phần mềm tại đây (click here)

Thay đổi trong phiên bản mới

1. Kết nối được với các phần mềm SAP2000, ETABS, STAADPRO để tổ hợp nội lực theo TCVN 2727-1995.

2. Tính toán tải trọng gió và động đất theo TCVN lấy kết quả phân tích động lực từ ETABS.

3. Thiết kế Dầm, Cột bằng BTCT theo TCVN 5574-2012.

4. Thiết kế Dầm, Cột, Dàm bằng Thép theo TCVN 5575-2012.

5. Tính sức chịu tải của cọc theo các phương pháp như đất nền, thí nghiệm xuyên.

6. Thiết kế móng đơn tự động kết nối với SAP2000, ETABS để lấy phản lực.

7. Thiết kế móng cọc, tự động kết nối với SAP2000, ETABS để lấy phản lực , xuất bản vẽ chi tiết cọc và đài cọc.

8. Bài toán móng có thể làm độc lập hoặc kết nối với các phần mềm SAP2000, ETABS.

9. Có thư viện thiết kế phong phú.

Người dùng có thể tải (downloads) phần mềm tại đây (click here)

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu liên quan