Rdsuite phiên bản 22 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

 • Rdsas

  Rdsas
  Phân tích thiết kế kết cấu không gian

 • Rdcad

  Rdcad
  Hỗ trợ vẽ kết cấu xây dựng và tiên lượng

 • Rdsteel

  Rdsteel
  Rdsteel - Phân tích tối ưu thiết kế khung thép, dàn thép

 • [Xem tất cả]

RDM là phần mềm hỗ trợ thống kê cốt thép, thép tấm, thép định hình, cáp ứng lực cùng vật liệu phụ, vật liệu xây dựng và tối ưu cắt cốt thép. Phần mềm có môi trường đồ hoạ và giao diện vẽ thân thiện, các lệnh vẽ được xây dựng hoàn toàn cùng hệ với các phần mềm vẽ như AutoCAD, zwCAD...và có thể kết nối và tương thích với các định dạng *.DWG, *.DXF. Giao diện dễ sử dụng và các tính năng thống kê thông minh cho phép người dùng thống kê  vật liệu một cách nhanh chóng, tối ưu cắt cốt thép trong thi công công trình.Các bản vẽ của phần mềm xuất ra đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, thể hiện đẹp và hợp lý. Phần mềm cũng cho phép xuất các bảng thống kê và tiên lượng ra Excel và một số phần mềm dự toán , thuận tiện cho việc quản lý cũng như triển khai dự toán công trình.

 

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Sử dụng etabs và rdsuite trong thiết kế công trình chịu động đất

Phân tích thiết kế kết cấu công trình, đặt biệt là công trình nhà cao tầng, nhà khẩu độ lớn, thì việc xác định đúng tải trọng động đất không chỉ đóng vai trò hạn chế tối thiểu thiệt hại do tác động của động đất, mà còn giúp sử dụng hợp lý vật liệu kết cấu công trình. Có rất nhiều phần mềm có khả năng thiết kế kháng trấn như ETABS, SAP2000, STAADPRO...nhưng chỉ có phần mềm ETABS là nổi trội hơn cả vì:

- ETABS là phần mềm chuyên cho thiết kế nhà cao tầng nên việc mô hình kết cấu rất thuận tiện, trực quan.

- Khả năng phân tích của ETABS rất mạnh: phân tích tuyến tính, phân tích phi tuyến, phân tích theo giai đoạn thi công

- Có thể kết nối ETABS và Rdsuite để xác định tải trọng động đất theo TCVN 375-2006 cũng như kiểm tra các tác động của động đất lên kết cấu.

Phương pháp sử dụng rdsuite và etabs trong thiết kế công trình chịu động đất theo các bước sau:

Bước 1:  Mô hình kết cấu bằng phần mềm etabs

- Sử dụng các công cụ tạo mô hình , thư viện trong etabs để nhập sơ đồ kết cấu.

- Khai báo mô hình các sàn là các miếng cứng (diaphram).

- Nhóm các tầng thành các nhóm (groups) .

- Nhập các trường hợp tĩnh tải, hoạt tải.

- Khai báo mô hình khối lượng: Khối lượng kết cấu = khối lượng tĩnh tải + 0.5 khối lượng hoạt tải.

- Chọn phân tích: Số dạng dao động nên không nhỏ hơn 9.

- Xuất các kết quả tính toán ra Access *.mdb.

Bước 2: Sử dụng rdsuite để xác định tải trọng động đất

- Mở tệp và khai báo trường hợp tải và hệ số.

- Phân tích các dạng dao động của kết cấu. Rdsuite tự động nhận dạng các dạng dao động theo X, Y hay xoắn  XY và người dùng có thể điều chỉnh.

- Khai báo địa điểm công trình, rdsuite sẽ tự động xác định gia tốc đỉnh thiết kế.

- Khai báo các thông số xác định tải động đất: Loại đất nền (nếu khai báo chỉ tiêu cơ lý và loại móng thì rdsuite tự xác định loại đất nền SA, SB...); hệ số tầm quan trọng, hệ số ứng sử qo, hệ số kw...

- Chọn tính toán: rdsuite sẽ xác định tải trọng động đất theo TCVN 375-2006 theo cả tĩnh lực, phổ; theo UBC (1994, 1997); SNHIP và xuất ra Excel.

Ngoài ra với sơ đồ kết cấu phức tạp ( nhà nhiều tháp chung đế...) thì có thể chọn tạo file phổ TCVN 375-2006 để đưa vào ETABS phân tích động đất theo phổ.

Bước 3: Nhập tải trọng động đất vào ETABS

- Nếu động đất đưa về lực ngang (tĩnh lực hoặc phổ), thì khai báo các trường hợp tải DX1..DXn; DY1...DYn với kiểu (type) là QUAKE;  user load và nhập tải động đất của các tầng vào các miếng cứng.

- Nếu sử dụng khai báo phổ (respone spectrum) thì khai báo hàm phổ, chọn spectrum from file, mở file xuất từ rdsuite. Định nghĩa các trường hợp tải trọng phổ.

- Chạy và xuất kết quả ra MDB

Bước 4: Thiết kế và kiểm tra kết cấu trong RDsuite

- Kiểm tra chuyển vị đỉnh.

- Kiểm tra chuyển vị tương đối giữa các tầng.

- Kiểm tra ổn định tổng thể của kết cấu

- Thiết kế tính thép dầm, cột vách.

- Kiểm tra võng và nứt của cấu kiện dầm, cột

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]